Wij dagen u uit mee te bouwen aan V&K-Stenen Man!

Voor de opbouw van de vereniging zoeken we een aantal mensen die binnen het bestuur van V&K-Stenen Man een rol willen spelen.

Met meer mensen kunnen we bouwen aan een beter en goed georganiseerde club. Dit zorgt voor een stuk uitstraling, maar ook voor een stuk borging van alle werkzaamheden die een vereniging als V&K-Stenen Man met zich meebrengt. Helpt u mee bouwen aan onze club? Maak een mooie start in het jaar dat we ons 100-jarig jubileum vieren.

De rolverdeling is nu als volgt:

  • Piet de With – voorzitter
  • Andries Cuperus – penningmeester
  • Bennie Trinks – secretariaat
  • Marije Ouwehand – bestuurslid
  • Mathilde Vogel – ledenadministratie (commissielid)

Om duidelijk aan te geven wat er van mensen verwacht wordt, die in het bestuur plaatsnemen hebben we profielen opgesteld voor alle functies binnen het bestuur.

Zo wordt het duidelijk en inzichtelijk welke taken horen bij een bepaalde functie. Ook is in het profiel aangegeven welke tijdsinvestering elke functie met zich meebrengt.

Op korte termijn zijn we op zoek naar bestuursleden voor de volgende functies:

  • Bestuurslid ledenzaken
  • Bestuurslid PR/marketing
  • Bestuurslid technische zaken

Daarnaast zouden we een aantal commissies willen opstarten die in de uitvoer een aantal taken op zich kunnen nemen. Elke commissie met een commissievoorzitter.

Klik hier om de functieprofielen van alle bestuursleden en commissieleden/voorzitters te lezen.