Aan- en afmelden

Aanmelden

Als je lid wilt worden dan moet je een aanmeldingsformulier invullen voor de ledenadministratie van V&K-Stenen Man. Dit kan online door dat hier digitaal te doen.

Afmelden

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per maand. Beëindiging
van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de
volgende maand (dus bv. vóór 1 juni bij opzegging per 1 juli) via het
afmeldformulier op onze website kenbaar te worden gemaakt.
Er wordt altijd een bevestigingsmail terug gestuurd om de afmelding te
bevestigen. Indien u deze niet krijgt, graag nogmaals contact opnemen
want zonder bevestiging is de afmelding niet geldig.
Je kunt je afmelden door via deze link  het
formulier in te vullen.

Wijzigingen

Verhuisd? Een nieuw e-mailadres? Voor alle wijzigingen in je persoonlijke gegevens kun je een mailtje sturen naar ledenadministratie@venk-stenenman.nl.