Bestuur

Voorzitter Dhr. P. de With
voorzitter@venk-stenenman.nl
Secretariaat  Mw. M. Wouda
secretariaat@venk-stenenman.nl
Penningmeester Dhr. A. Cuperus
penningmeester@venk-stenenman.nl
Ledenadministratie Dhr. A. Cuperus

ledenadministratie@venk-stenenman.nl

Contributie ledenadministratie@venk-stenenman.nl
Leden Mw. J. van Velzen
Dhr. F. Petersen
Kopij website/kranten redactie@venk-stenenman.nl
Informatie info@venk-stenenman.nl
Correspondentie adres V & K – Stenen Man, Postbus 77, 8860 AB Harlingen