Aanmelden nieuw

Aanmeld formulier

  • Rekeninghouder machtigt hierbij G.V. V&K – De Stenen Man om 12 keer per kalenderjaar de verschuldigde contributie voor de lessen van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Het afgeschreven bedrag kan – via uw bank - binnen 56 dagen terug worden geboekt indien men het niet eens is met de afschrijving