Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van V&K-Stenen man, Het bestuur van V & K – Stenen Man nodigt hierbij al haar club- en ereleden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden zijn van harte uitgenodigd. Datum: donderdag 24 januari 2019 Locatie: Grettingalaan 43, Harlingen (CBS Prins Johan Friso)…

Lees meer »