Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op

Geachte leden van V&K-Stenen man,

Het bestuur van V & K – Stenen Man nodigt hierbij al haar club- en
ereleden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Ook wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden zijn van harte
uitgenodigd.

Datum: donderdag 24 januari 2019
Locatie: Grettingalaan 43, Harlingen (CBS Prins Johan Friso)
Tijd: 20:00 uur

Indien men is verhinderd, dan dit graag vooraf kenbaar maken bij:
info@venk-stenenman.nl.

Lees verder “Algemene Ledenvergadering”