Nieuwjaarswedstrijd te Stiens


Afgelopen vrijdag was de eerste editie van de nieuwjaarswedstrijd turnen.

Het was ook de eerste wedstrijd van het jaar 2019 en werd georganiseerd door trainers en vrijwilligers. Met dank aan de sponsoren kregen alle turnsters een goodybag. Hierin zat van alles wat leuk en handig is voor de turnsport.

Vanuit V&K-Stenen Man deed een mooi aantal turnsters mee aan deze wedstrijd.

Het concept van deze wedstrijd houdt in dat een turnster zich mag inschrijven op 2 toestellen. Per toestel is een prijs te behalen.

Stond je niet op het podium, dan ging je toch met een herinneringsmedaille naar huis.
Ook kreeg iedereen een diploma aangeboden.

De middag is goed verlopen en de reacties waren enthousiast.