Corona crisis

Corona crisis

Nederland verkeert momenteel in een ongekend, uitzonderlijke situatie. De gezamenlijke sportbonden nemen het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden blijft de bonden de contributie bij verenigingen incasseren. Voor zowel de bonden als de verenigingen die aangesloten zijn bij die bonden lopen de kosten door, of zijn in sommige gevallen zelfs hoger.
Ook binnen V&K-Stenen Man zullen we de contributie blijven innen.

In het artikel dat hieronder staat ter verduidelijking een uiteenzetting hoe de financiën binnen verenigingen in het algemeen, dus bij alle bonden is geregeld.

Door met elkaar zaken zoveel mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de keten die we met elkaar in de sport vormen.
Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt en onze leden weer volop kunnen sporten bij V&K-Stenen Man.
Om dit te garanderen hebben we de steun van al onze leden nodig; we redden het alleen met elkaar.

Mogen we op u rekenen?

Bestuur V&K-Stenen Man