Bijzondere Ledenvergadering (ALV)

Het bestuur van V & K – Stenen Man nodigt hierbij al haar club- en ereleden uit voor de Bijzondere Ledenvergadering (ALV).
Ook wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden zijn van harte uitgenodigd.

Datum:      Woensdag 29 mei 2019
Locatie:    Grettingalaan 43, Harlingen (CBS Prins Johan Friso)
Tijd:          19.30 uur

In verband met het reserveren van de ruimte verzoeken wij u indien u aanwezig bent dit graag vooraf kenbaar te maken bij: ledenadministratie@venk-stenenman.nl.