ALV 12 november 2021

De algemene leden vergadering van V&K Stenen man vind plaats op 12 november 2021 om 19.30

Locatie: IKC Prins Johan Friso
grettingalaan 43
Harlingen

We willen iedereen die de vergadering wil bijwonen verzoeken zich aan te melden via ledenadministratie@venk-stenenman.nl