Turnen

Deze lessen worden gegeven door de ervaren docent Alex Laskov. Alex geeft les aan alle turngroepen. Vanuit de gymlessen kun je doorstromen naar de turngroepen op basis van talent en vaardigheden. Er zijn hiervoor jaarlijks een aantal test-trainingen.
Jaarlijks wordt binnen de turngroepen door middel van test-trainingen bepaald of je in de turngroep kunt blijven.
De turngroepen in drie leeftijdscategorieën bestaan allemaal uit ongeveer 12 leden. Dit maximaal aantal leden per groep is noodzakelijk om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Naast talent wordt er bij het turnen ook gekeken naar de aanwezigheid bij trainingen, motivatie van de sporters.

Zoals aangegeven wordt er op drie dagen lesgegeven in het dames turnen. Voor de precieze tijden kunt u kijken op de pagina Lesrooster.

Bij het turnen wordt er hard gewerkt om goede prestaties te kunnen leveren en er wordt dus ook heel veel geleerd.
Het meedoen aan wedstrijden hoort ook bij de turngroepen. Jaarlijks zijn er een aantal wedstrijden en er mag worden verwacht dat alle leden uit de turngroepen hieraan meedoen.

Maar zoals bij alle lessen geldt, plezier staat voorop. Plezier is namelijk een voorwaarde om mooie prestaties te kunnen neerzetten.