V&k-Stenen Man in het plaatselijk Nieuws over accommodatie

Onze club is de afgelopen week onderwerp van gesprek geweest in de lokale media. De wens van een geschikte sportaccommodatie voor de gym-turnsport is in de Harlinger Courant duidelijk naar voren gebracht.

Op allerlei terrein levert een eigen ‘honk’ voor onze vereniging voordeel op: veilig sporten, gezamenlijk sporten, lessen en trainers combineren, binding met onze leden, een plek bieden voor zichtbaarheid sponsoren, organisatie eigen evenementen, enz. Al deze zaken helpen ons te groeien en onze sport aan te bieden op een manier die past bij deze tijd. De komende periode wordt de tijd om hier nadrukkelijk mee aan de slag te gaan.